Het matchen van CV’s aan een functie is geen gemakkelijke zaak. CV’s vertellen namelijk meer over opleidingen en voormalige werkgevers dan over de kwaliteiten en prestaties van een kandidaat. Uit onderzoek blijkt dat CV’s vrij onbetrouwbare voorspellers zijn van het welslagen van een kandidaat in een functie. Hoe selecteert u dan de beste kandidaat voor een persoonlijk interview? Uit internationaal onderzoek naar toegepaste selectiemethodieken over de afgelopen 20 jaar blijkt dat de match van de persoonlijkheid van de kandidaat met de functie een belangrijke voorspeller voor succes is.

model persoonlijkheidtest

Unieke tests

Onze persoonlijkheidstest is uniek en ontwikkeld uit een combinatie van verschillende studies om tot een zeer korte en effectieve test te komen. Omdat KandidaatSelect een online product is en ook voor grote volumes wordt toegepast, is het belangrijk dat de test in korte tijd gemaakt kan worden. Daarbij moet de test natuurlijk wel betrouwbaar blijven. Hoe hebben we dit voor elkaar gekregen? 

Valide tests

Om de persoonlijkheid van een kandidaat in kaart te brengen bestaan diverse theorieën. Veel van deze theorieën vertonen overlap met elkaar. Door de theorieën te bundelen hebben we het aantal vragen om de persoonlijkheid te bepalen sterk teruggebracht, waarbij de validiteit gewaarborgd blijft.

Om dit te bereiken is gebruikgemaakt van het werk van:

  • Carl Jung (Jungiaanse psychoanalyse)
  • Karen Horney (Horneyaanse stijlen)
  • Richard Lazarus (Copingstijlen)
  • Daniel Ofman (Kernkwadranten)
  • Riso & Hudson (het Enneagram)
  • Ingeborg Bosch (PRI) en Meredith Belbin (Belbin teamroles).

Bovendien worden de resultaten op basis van gevalideerd onderzoek gekoppeld aan de OPQ32.
(De “Occupational Personality Questionnaire” is wereldwijd de meest gebruikte persoonlijkheidsvragenlijst).

Korte tests

In een kort tijdbestek wordt inzicht gekregen in de voorkeuren van personen binnen de werksituaties voor MBO+, HBO en WO. De door KandidaatSelect zelf ontwikkelde test bestaat uit 59 vragen met ieder 3 antwoordmogelijkheden, waarbij de kandidaat er 1 kiest. Door de test adaptief te maken hoeft de kandidaat uiteindelijk slechts 25 vragen te beantwoorden. Dit in tegenstelling tot vele andere persoonlijkheidstesten waarbij soms ruim 200 vragen beantwoord moeten worden. Er is echter een aantal jaren onderzoek aan onze test voorafgegaan, waarbij ruim 1.000 respondenten zijn geanalyseerd en de testresultaten zijn geverifieerd.

schermafdruk pollRepresentatieve resultaten

Uit een poll gehouden onder meer dan 2.000 respondenten zegt ruim 75% zich volledig in het resultaat te herkennen en ruim 15% zich enigszins in het resultaat te herkennen. Slechts 8% geeft aan zich niet in het resultaat te herkennen, wat voor een dergelijke test zeer hoge percentages zijn. Bij ons validatieonderzoek bleek echter dat in meer dan 50% van die gevallen de personen die zich niet herkenden in de uitslag van gedachten veranderden nadat het resultaat met hen besproken was en zij dit beter konden interpreteren.