De Prestatiemotivatietest is bedoeld om de prestatie- en resultaatgerichtheid van de kandidaat in kaart te brengen. De test is gebaseerd op de gedachte dat als je resultaatgericht bent, je actief een bijdrage levert om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. In welke mate helpt een persoon mee om de kar te trekken. Sommige mensen hebben allerlei kwaliteiten, maar leveren desondanks geen effectieve bijdrage aan de organisatiedoelen. Resultaatgerichtheid onderscheidt “high achievers” van “low achievers”. De laatste kosten bedrijven doorgaans geld c.q. leveren minder resultaat. Maar wat is resultaatgerichtheid precies en hoe kunnen we dit definiëren en meten?

Resultaatgerichtheid

Resultaatgerichtheid is er in vele verschillende vormen. Er bestaat geen eenduidig(e) definitie of onderzoek van en er is ook geen genormeerde test om resultaatgerichtheid te meten. Dit is anders in vergelijking met Mentaal Vermogen (IQ), wat eenduidig gedefinieerd is en daardoor gemakkelijk gevalideerd kan worden. KandidaatSelect heeft de relevantste internationale onderzoeken op het gebied van resultaatgerichtheid in kaart gebracht en geanalyseerd.    

 • CRIDAL: The Centre for Research in Distance and Adult Learning (CRIDAL) 1999 presented a seminar to describe some of the preliminary findings of the research titled 'Factors that enhance high achievers success in open learning: a comparative case study of high achieving and low achieving students at OUHK' on 12 May. 
 • McCoach: A Comparison of High Achievers and Low Achievers, attitudes, perceptions and motivations. Dr. Betsy McCoach & Del Siegle, Unitversity of Connecticut.
 • Dr. Charles Garfield: It identified common characteristics of high achievers.
 • Lolly Daskal: Five Traits of High Achievers Are You a High Achiever.
 • Nina Grunfeld: How to be a High Achiever.
 • Dr. Sidney Lecker: (YALE University) Dr. Sidney Lecker conducted numerous studies relating to specific characteristics of high achievers. Even though his attention was not directed at financial professionals his findings about the planning and performance of successful people in business and politics are applicable to our industry.
 • Bertie Kingore: High Achiever, Gifted Learner, Creative Thinker.
 • Steven Covey: 7 habits of highly effective people.
 • Meurs: De HRM Competentieset van Meurs meet o.a. resultaatgericht gedrag en bestaat uit de factoren Prestatiemotivatie Plannen & organiseren, Initiatief en Probleemoriëntatie.
 • Daniel Goleman: (EQ) According to Goleman, "emotional intelligence is the capacity for recognizing our own feelings and those of others, for motivating ourselves, and for managing emotions effectively in ourselves and in others." Research shows that EQ is more than 85% of what differentiates star performers from average performers." - Daniel Goleman, PhD, Working With Emotional Intelligence.
 • Hay & McBer: 8 Typical Behaviours of High-achievers - Watch for the Traps.

Op basis van deze onderzoeken zijn de belangrijkste aspecten gedifferentieerd die alle onderzoeken gemeen hebben. Kortom, deze onderzoeken tonen aan dat deze aspecten van groot belang zijn voor het leveren van prestaties. Al deze factoren hebben wij samengebracht in ons model, waarbij de individuele factoren gegroepeerd zijn in 4 categorieën: 

Prestatiemotivatietest model
Zelfbewust
Een persoon beschikt over de volgende eigenschappen:

 • Een realistisch en positief zelfbeeld en vertrouwen in eigen kunnen.
 • De behoefte talenten te ontplooien en deze te gebruiken en te laten zien.
 • De wil om talenten in te zetten en daarmee de organisatie op een hoger plan te brengen.

Sociaal
Een persoon beschikt over de volgende eigenschappen:

 • Een sterk ontwikkeld sociaal inzicht en inlevingsvermogen.
 • Klantgericht en dienstverlenend te kunnen werken.
 • De behoefte om op basis van een goede samenwerking met collega’s te laten zien waar het team toe in staat is.

Ambitieus
Een persoon beschikt over de volgende eigenschappen:

 • Prestatiegerichtheid en perfectionisme.
 • De ambitie om uit te blinken.
 • De behoefte het maximale uit zichzelf te halen en uitstekende prestaties te leveren.

Doelmatig
Een persoon beschikt over de volgende eigenschappen:

 • Vermogen om werkzaamheden snel te kunnen overzien en organiseren.
 • Doelgericht en besluitvaardig. 
 • De behoefte aan inzet en initiatief om taken planmatig, proactief en af te ronden.

Normaalverdeling

De resultaten van de prestatiemotivatietest zijn normaal verdeeld zoals te zien is op de afbeelding hieronder.
De meeste testkandidaten zitten rond het gemiddelde en de uitersten in beide richtingen komen in steeds mindere mate voor.

PM verdeling 1024x531

In de luchtvaart worden bemanningsleden beoordeeld met prestatiecategorieën:

- Above Standard (AS) performance (bovengemiddeld)
- Standard (S) performance
(gemiddeld)
- Below Standard (BS) performance (benedengemiddeld)
- Unsatisfactory (US) performance (onvoldoende)


Waar ligt nu de optimale score voor deze test? Dit is afhankelijk van de norm (target) die de organisatie zichzelf oplegt. Het is niet altijd gewenst de allerhoogste score na te streven, omdat de groep die excellent scoort op deze schaal vaak karakteristieke eigenschappen heeft die niet in alle situaties gewenst zijn. Deze mensen zijn extreem resultaatgericht en erg ambitieus. In sommige functies of situaties geldt hier dat overdaad schaadt. Dit oordeel laten we echter graag aan u over. Bij het definiëren van een vacature kunt u daarom het optimum van de schaal zelf bepalen.