Intelligentie is een algemeen begrip uit de psychologie dat een mentale eigenschap beschrijft met veel verschillende functies:

 • Overeenkomsten en verschillen opmerken in waarnemingen
 • Ruimtelijke oriëntatie
 • Redeneren
 • Plannen maken
 • Problemen doorgronden en oplossen
 • In abstracties denken
 • Ideeën en taal begrijpen en produceren
 • Informatie opslaan in geheugen en daar weer uit ophalen
 • Leren van ervaringen

Wechsler

De Amerikaanse psycholoog David Wechsler ontwierp de beroemde Wechsler intelligentietests.
Hij definieerde intelligentie als volgt:
'Intelligentie is het vermogen doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving om te gaan.'

Schmidt & Hunter

Uit het onderzoek van Schmidt & Hunter blijken de mentale vermogens van de kandidaat in belangrijke mate een voorspellende waarde te geven voor het slagen in geschoold werk. Daar komt bij dat deze vermogens relatief gemakkelijk en onomstotelijk te meten en te waarderen zijn. IQ-testen zijn gestandaardiseerd en worden al jaren toegepast als beproefd instrument. Strikt genomen is het voor de toepassing van KandidaatSelect niet nodig het IQ van de kandidaat te meten. Om kandidaten met elkaar te vergelijken volstaat het om op absolute wijze te meten welke kandidaat de meeste vragen goed heeft beantwoord. Doorgaans zeggen we daarom dat wij het mentale vermogen van de kandidaat meten en niet zozeer zijn of haar IQ. Slechts omdat deze testen in de volksmond IQ-testen worden genoemd halen wij deze term soms aan.

Psycholoog

Wetenschappelijk gezien kan een IQ-test alleen live afgenomen worden door een daarvoor gekwalificeerde psycholoog, waarbij hij ook interactie heeft met de kandidaat. Geen enkele online test of zelfs schriftelijke testen die niet in het bijzijn van een psycholoog worden afgenomen mag stellen dat het IQ van de kandidaat gemeten wordt. Wij doen dit daarom ook niet. Inhoudelijk zijn de vragen van de KandidaatSelect-test voor het Mentaal Vermogen echter gebaseerd op de gangbare testen als WAIS, de IST 2000R of de GIT.  

De opbouw van de KandidaatSelect-test is conform de basistest logisch redeneren, ook wel Algemene Intelligentie Test genoemd:

 • Verbale intelligentie
 • Numerieke intelligentie
 • Ruimtelijke intelligentie
 • Logisch redeneren

Geheugen, algemene ontwikkeling of kennisiveau worden niet getest. De test is daardoor cultuur- en achtergrondonafhankelijk.